Zorgverzekering

In Nederland is het wettelijk verplicht om over een zorgverzekering te beschikken. Daartegenover staat dat verzekeraars verplicht zijn om iedereen te accepteren als verzekerde voor de basisverzekering. Met een basisverzekering krijg je een basispakket aan zorg. Bovendien is het mogelijk om naast de basisverzekering een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. 

Over de zorgverzekering

Met een zorgverzekering worden je ziektekosten, de kosten voor zorg en medicatie, verzekerd. Om deze reden wordt de zorgverzekering ook wel ziektekostenverzekering genoemd. Onder ziektekosten vallen bijvoorbeeld de kosten van medicijnen of een bezoek aan het ziekenhuis. Wanneer je zorg nodig hebt, worden de kosten vaak gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Hoewel de basisverzekering verplicht is, kan je zelf de keuze maken om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. De premie die moet worden betaald voor de zorgverzekering verschilt per verzekeraar. Een passende zorgverzekering kiezen is dus erg belangrijk.

De basisverzekering

Het afsluiten van een basisverzekering is verplicht voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar. Met een basisverzekering worden de standaardkosten voor medicatie en zorg gedekt. Denk hierbij aan een bezoek aan de huisarts, de apotheek of het ziekenhuis. Voor de verzekeraar staat tegen deze verplichting om een basisverzekering af te sluiten, de verplichting om iedereen te accepteren. 
Hoewel het basispakket bij iedere verzekeraar hetzelfde is, wordt de hoogte van de premie die je moet betalen voor de basisverzekering bepaald door de zorgverzekeraar zelf. De premie die je maandelijks dient te betalen verschilt dus per zorgverzekeraar. Vaak wordt, afhankelijk van de hoogte van je inkomen, een gedeelte van je zorg betaald door je werkgever of uitkeringsinstantie. 

Eigen risico 

Iedereen die verzekerd is en een leeftijd heeft van boven de 18 jaar kent een verplicht eigen risico. Het eigen risico houdt in dat je het eerste gedeelte van de kosten aan zorg uit het basispakket zelf betaalt. 
Naast het verplicht eigen risico kan je voor vrijwillig eigen risico kiezen. Dit bedrag komt dan bovenop het verplichte bedrag aan eigen risico. Een reden om te kiezen voor vrijwillig eigen risico is het lagere bedrag aan premie dat je in dit geval moet betalen. Hiertegenover staat echter dat je meer geld moet betalen wanneer je daadwerkelijk gebruik maakt van zorg uit het basispakket.

Aanvullende zorgverzekering

Naast de verplichte basisverzekering kan je ervoor kiezen om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Het afsluiten van de aanvullende verzekering is niet verplicht. Bij een aanvullende zorgverzekering kan je denken aan een tandartsverzekering of een verzekering met bril- en lenzendekking. Waar de basisverzekering een acceptatieplicht kent vanuit de verzekeraar, is dit bij de aanvullende verzekering niet het geval. 
De aanvullende verzekeringen die worden aangeboden verschillen per verzekeraar. In de poliswaarden kan je terugvinden wat er precies wordt vergoed en welke voorwaarden er gelden. Het is daarom belangrijk om altijd de poliswaarden na te kijken om onnodig hoge kosten te voorkomen. 

Zorgtoeslag

Om ervoor te zorgen dat iedereen in staat is om de zorgverzekering te kunnen betalen is er de zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de basisverzekering. De zorgtoeslag kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden die op dit moment gelden vind je hier:

  • Minimale leeftijd van 18 jaar
  • Beschikking over een Nederlandse zorgverzekering
  • Beschikking over Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning
  • Het (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
  • Het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog
Ga naar Budgettips