Uitvaartverzekering

De uitvaart is een onderwerp waar niemand graag over praat. Toch is het een zeer belangrijk onderwerp. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je nabestaanden. Je nabestaanden zijn namelijk degene die de uitvaart gedeeltelijk moeten regelen. Bovendien kunnen de kosten van een uitvaart hoog oplopen. Om deze redenen is het handig om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Over de uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering worden de kosten van je crematie of begrafenis gedekt. Hierdoor hoeven je nabestaanden de financiële lasten niet te dragen en kunnen zij een waardig afscheid regelen in de moeilijke periode na het overlijden. 
Over het algemeen wordt de uitvaartverzekering ingedeeld in drie soorten. Er wordt onderscheid gemaakt in een uitvaartverzekering in natura, een uitvaartverzekering in kapitaal en een gecombineerde uitvaartverzekering.

Uitvaartverzekering in natura

Met een uitvaartverzekering in natura verzeker je de goederen en diensten van een uitvaart. Een uitvaartverzekering in natura keert dus geen geld uit. Meestal staan de verzekerde goederen en diensten van de uitvaart redelijk vast, ook wel het ‘basispakket’ genoemd. Wanneer nabestaanden afwijken van dit pakket of wanneer nabestaanden aanvullende wensen hebben moeten zij vaak bijbetalen. Een groot voordeel van de uitvaartverzekering in natura is dat alle zorg uit handen van de nabestaanden wordt genomen. Een nadeel is dat hierdoor de keuzevrijheid beperkt wordt. 

Uitvaartverzekering in kapitaal

Bij een uitvaartverzekering in kapitaal wordt er vooraf een vastgesteld bedrag verzekert. Het vastgestelde bedrag wordt vervolgens bij het overlijden uitgekeerd aan de nabestaanden. Zij mogen vervolgens zelf bepalen waar ze het uitgekeerde bedrag aan uitgeven en hoe zij de uitvaart inrichten. Er is dus sprake van grote keuzevrijheid. Daartegenover staat dat de nabestaanden de gehele uitvaart zelf moeten regelen, wat wellicht veel werk kan zijn. 

Gecombineerde uitvaartverzekering

Naast een uitvaartverzekering in natura en een uitvaartverzekering in kapitaal kan er ook voor een gecombineerde uitvaartverzekering gekozen worden. De gecombineerde uitvaartverzekering kent de voordelen van beide soorten uitvaartverzekeringen, namelijk dat er sprake is van een ruime keuzevrijheid en de volledige verzorging van de uitvaartverzekering uit handen van de nabestaanden wordt genomen. 

Premie uitvaartverzekering

In de meeste gevallen wordt er maandelijks een premie betaald voor de uitvaartverzekering. De hoogte van de kosten is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:

  • De leeftijd bij het afsluiten van de uitvaartverzekering: hoe ouder je bent op het moment van afsluiten, hoe hoger de premie. De oorzaak hiervan is de kortere looptijd van de verzekering in dit geval
  • De betaalduur: hoe korter de gekozen betaalduur, hoe hoger de premie. De oorzaak hiervan is wederom de kortere looptijd van de verzekering
  • De betaalwijze: bij het afsluiten van de uitvaartverzekering heb je de mogelijkheid om te kiezen om maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar te betalen. Wanneer er wordt gekozen om per jaar te betalen bespaart dit de verzekeraar een aantal administratieve handelingen waardoor dit de voordeligste manier is.

Waarom een uitvaartverzekering afsluiten: de voordelen en nadelen

Het afsluiten van een doorlopende reisverzekering kent een aantal voordelen, maar ook enkele nadelen. Deze vindt u hier terug.

Voordelen:

  • Alle zorg wordt uit handen genomen van de nabestaanden
  • De uitvaart wordt altijd volledig vergoed

Nadelen:

  • Mogelijk wordt de keuzevrijheid beperkt
  • Mogelijk worden niet alle kosten gedekt en moeten de nabestaanden alsnog een gedeelte zelf financieren
Ga naar Budgettips