Informatie over beschikbare hulp en advies voor zowel ouderen als mantelzorgers

Mantelzorg speelt een cruciale rol in het leven van veel ouderen. Het biedt de nodige ondersteuning en zorg voor ouderen die hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten en het behouden van hun zelfstandigheid. In dit blog bespreken we wat mantelzorg inhoudt, de beschikbare hulp en advies voor zowel ouderen als mantelzorgers, en hoe u de juiste ondersteuning kunt vinden.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die wordt geboden door familie, vrienden of buren aan iemand met een chronische ziekte, handicap of ouderdomsproblemen. Deze zorg varieert van hulp bij dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, koken, schoonmaken en persoonlijke verzorging tot emotionele steun en gezelschap.

Ondersteuning voor ouderen

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar voor ouderen die hulp nodig hebben. Enkele voorbeelden zijn:

  1. Thuiszorg: Professionele zorgverleners kunnen thuis hulp bieden bij persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken en medische zorg. Thuiszorg kan variëren van enkele uren per week tot 24-uurszorg.

  2. Dagbesteding: Ouderen kunnen deelnemen aan activiteiten en sociale interactie in een dagbestedingscentrum. Dit kan ook enige verlichting bieden voor mantelzorgers die tijd nodig hebben voor zichzelf of andere verplichtingen.

  3. Hulpmiddelen en aanpassingen: Er zijn tal van hulpmiddelen en woningaanpassingen beschikbaar om ouderen te helpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en het behouden van hun zelfstandigheid. Denk hierbij aan wandbeugels, trapliften en aangepast keukengerei.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorg kan zowel fysiek als emotioneel veeleisend zijn. Daarom is het belangrijk dat mantelzorgers ook toegang hebben tot ondersteuning en advies. Enkele opties zijn:

  1. Mantelzorgverlof: Werknemers hebben in Nederland recht op mantelzorgverlof om tijdelijk voor een naaste te zorgen. Dit kan helpen om de balans tussen werk en zorg te bewaren.

  2. Respijtzorg: Dit is een tijdelijke vervanging van de mantelzorger, zodat zij even op adem kunnen komen en tijd voor zichzelf hebben. Respijtzorg kan thuis of in een zorginstelling plaatsvinden.

  3. Informatie en advies: Organisaties zoals MantelzorgNL en lokale steunpunten mantelzorg bieden informatie, advies en ondersteuning aan mantelzorgers.

  4. Lotgenotencontact: Steun- en gespreksgroepen bieden mantelzorgers de mogelijkheid om ervaringen en tips te delen met anderen in een vergelijkbare situatie.

Door op de hoogte te zijn van de beschikbare hulp en advies voor zowel ouderen als mantelzorgers, kunnen zij samen de juiste ondersteuning vinden en de kwaliteit van leven voor ouderen verbeteren.

Ga naar Gezondheid en welzijn