Zorg

Zorg is noodzakelijk voor het fysieke en geestelijke welzijn van de mens. De combinatie van zorg en gezonde voeding lijdt er toe dat mensen oud kunnen worden. Toch krijg je naarmate je ouder wordt steeds vaker te maken met bepaalde klachten en aandoeningen. Dan zijn er mantelzorgers of mensen die werken in de zorg, bijvoorbeeld in de thuiszorg of in een verzorgingshuis, om je de zorg te bieden die je nodig hebt. 

Ouderenzorg

Ouderenzorg omvat alle zorg voor ouderen met gezondheidsproblemen. De gezondheidsproblemen zorgen ervoor dat ouderen niet in staat zijn om volledig voor zichzelf te kunnen zorgen. De meeste gezondheidsproblemen ontstaan door ouderdom. Naarmate je ouder wordt krijg je namelijk steeds vaker te maken met bepaalde klachten of aandoeningen. Bij ouderen is er vaak sprake van meerdere klachten tegelijkertijd. Vandaar dat ouderenzorg zeer belangrijk is. Ouderenzorg kan over het algemeen ingedeeld worden in twee soorten: thuiszorg en zorg op locatie. In veel gevallen kan je zelf de keuze maken of je vanuit huis of op locatie zorg ontvangt.

Thuiszorg

Veel ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wanneer de omstandigheden dit toelaten zijn er verschillende mogelijkheden om als senior thuis zorg te ontvangen. Er wordt onderscheid gemaakt in mantelzorg, reguliere thuiszorg en particuliere thuiszorg. 
Mantelzorg houdt in dat iemand van je familie, bijvoorbeeld je partner of zoon of dochter, zich voor een langere periode onbetaald over uw zorg ontfermd. In sommige gevallen kan dit een zware taak zijn voor de mantelzorger. 
Naast mantelzorg bestaat er reguliere thuiszorg. Reguliere thuiszorg wordt geboden in verschillende vormen. Het kan namelijk zo zijn dat je hulp nodig hebt bij het wassen en aankleden of dat de verzorgende zich bezighoudt met het verzorgen van wonden en het toedienen van medicijnen, maar het kan ook zo zijn dat je hulp nodig hebt in het huishouden.
Als laatst bestaat er particuliere thuiszorg, wat inhoudt dat je zelf bepaald welke soort zorg je krijgt en de hoeveelheid zorg die je krijgt. 

Zorg op locatie

Wanneer thuis blijven wonen niet langer een optie is, kan je ervoor kiezen om te verblijven in een verzorgingshuis of een verpleeghuis. In een verzorgingshuis krijg je hulp bij je persoonlijke verzorging, bij het eten en bij het naar bed gaan. Een verpleeghuis is geschikt voor ouderen die intensieve zorg of zwaardere medische behandelingen nodig hebben. Voorbeelden zijn dementie of ernstige lichamelijke of psychische beperkingen. 
 

Ga naar Gezondheid