Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

Heeft u de AOW leeftijd bereikt en ontvangt u een onvolledig AOW-pensioen en heeft weinig ander inkomen? Dan ligt uw inkomen waarschijnlijk onder het sociaal minimum. In dat geval kunt u een beroep doen op een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) uit de Wet werk en bijstand.

Soorten pensioenen

Er zijn 3 soorten pensioenen: 
Ouderdomspensioen
Nabestaandenpensioen
Arbeidsongeschiktheids-
pensioen
 

Het meest voorkomende pensioen bestaat uit het ouderdomspensioen (keert uit tot overlijden) en het nabestaandenpensioen (uw partner en/of kinderen ontvangen na uw overlijden een uitkering tot de partner zelf overlijdt of bij kinderen tot een bepaalde leeftijd). Op uw pensioenoverzicht kunt u precies zien welke regeling voor u geldt. Let op er zijn zeer veel verschillende pensioenregelingen. Lees ook de toelichtingen die van toepassing zijn. Het arbeidsongeschiktheidspensioen komt beperkt voor en keert uit na het ontstaan van arbeidsongeschiktheid tot aan uw pensionering.
Daarnaast kunt u Vervroegd met pensioen gaan, daar moet u dan wel zelf voor sparen.

Na AOW leeftijd minder belasting

Uw inkomen bestaat uit AOW, mogelijk pensioen en misschien inkomen uit werk. De volgende regels gelden dan voor u: 
U hoeft geen AOW-premie meer te betalen daardoor daalt het belastingtarief in de eerste 2 schijven.
De heffingskorting wordt lager, de arbeidskorting vervalt tenzij u nog inkomen uit werk heeft.
U krijgt mogelijk recht op ouderenkorting.
Waarschijnlijk kunt u (beperkt) kosten voor ziekte en invaliditeit aftrekken.
U kunt in aanmerking komen voor ouderentoeslag. 

Zo berekent u uw pensioen

Nog niet met pensioen? Dan weet u mogelijk niet wat de hoogte van uw toekomstig pensioen is. De nieuwe website MijnPensioenOverzicht geeft een objectief beeld. U logt in met uw DigiD. U krijgt een goed overzicht van uw AOW en pensioen. Wilt u weten wat er gebeurt als u vroeger of later stopt met werken, dan berekent de Pensioenkijker dat voor u met een muisklik.
Wilt u berekenen wat u op basis van uw huidige uitgaven nodig heeft aan pensioen ga dan naar Pensioenoverzicht. U ziet dan meteen of er gaten in uw pensioen zitten en hoe deze te dichten.

Waar heeft u uw pensioen opgebouwd?

Soms heeft u geen idee waar het opgebouwde pensioen bij vroegere werkgevers is ondergebracht. Bel dan met de speciale helpdesk 070-311 73 73 tussen 8.30 en 12.30 uur op werkdagen. De helpdesk kan u in veel gevallen verder helpen. Weten zij het niet probeer dan vroegere collega’s, vakbond, uw oude werkgever en dgl. Heeft u de pensioenuitvoerder gevonden dan kan deze u de gevraagde pensioeninformatie geven. Kijk ook op Mijn PensioenOverzicht. Deze geeft een redelijk goed beeld van het opgebouwde pensioen.

Let op bij pensioenuitkering

Normaal gesproken krijgt u enkele maanden voordat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt een aanvraagformulier van uw pensioenuitvoerder(s). Krijgt u dat niet neem dan contact met hen op. Anders mist u straks inkomen. Soms is het pensioen ondergebracht bij een verzekeraar. Bekijk dan de mogelijkheid het opgebouwde pensioenbedrag via een andere verzekeraar te laten uitkeren. Vergelijk de verschillen in uit te keren bedragen. Dat geldt ook als u zelf koopsompolissen heeft afgesloten die tot uitkering komen.

AOW hoe zit dat ermee?

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 in stappen van 3 maanden omhoog en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt.
Bereken hier uw AOW leeftijd.
Partnertoeslag wordt afgeschaft.
Dit geldt alleen indien u geboren bent op of na 1 januari 1950 en u getrouwd bent of samenwoont met een jongere partner die 55 jaar of ouder is ten tijde van uw pensionering en geen inkomen heeft. De partnertoeslag is per 1-8-2011 met maximaal 10% verlaagd afhankelijk van het inkomen.
U ontvangt de partnertoeslag tot uw partner zelf haar/zijn AOW ontvangt. Let op ongeplande inkomensdaling gedurende deze periode.

Dit zijn de belangrijkste AOW bedragen
Bruto bedragen per 1-1-2019
Alleenstaande € 1.215/mnd
Getrouwd/samenwonend beide AOW € 835/mnd per partner.
Getrouwd/samenwonend, jongere partner en recht op volledige partnertoeslag € 1.644/mnd totaal (zie ook partnertoeslag). Heeft uw jongere partner een inkomen dan wordt dat gedeeltelijk verrekend met de AOW toeslag.
Getrouwd/samenwonend, partner nog geen AOW en geen recht op partnertoeslag € 835/mnd.
Daarnaast is er nog een bedrag voor vakantiegeld 

Let op voor elk jaar dat u niet verzekerd was (geen premie betaald ivm buitenland) ontvangt u 2% minder AOW.
Gaat u na uw pensionering in het buitenland wonen, kijk dan eerst of uw AOW in dat land wordt uitbetaald!

Zorg- huur- en kinderopvangtoeslag

Bij de belastingdienst kunt u proefberekingen maken om te zien of u in aanmerking komt voor deze toeslagen. U weet meteen wat ik kunt krijgen en u kunt de toeslag(en) meteen aanvragen. U krijgt per maand uitbetaald. Kijk op toeslagen.